مراسم افتتاحیه و کلنگ زنی

اسکان های موقت
اکتبر 3, 2019
سالن های همایشی
اکتبر 3, 2019